Om oss

HOPP Stockholm är en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bildades 1999.

Vår vision är att samhället erkänner omfattningen av sexuella övergrepp, tar ansvar för det mänskliga lidandet och de ekonomiska konsekvenserna samt förhindrar fler övergrepp.

Det gör vi genom att:

  • erbjuda individanpassat stöd och behandling till personer över 18 år som har utsatts sexuella övergrepp
  • ger rådgivning och utbildning till yrkesverksamma samt stöd till anhöriga.

HOPP Stockholms arbete präglas av dess värdegrund, vilket innebär att vi är inkluderande, lyhörda och håller hög kvalitet.

Prenumerera på HOPP Stockholms informationsbrev