Vi vågar fråga och vi vågar lyssna!

Det är svårt att börja berätta om minnen som kanske aldrig har fått ord. Många av dem som söker hjälp hos HOPP Stockholm har varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten, de kanske har berättat om det för någon eller så har de burit den tunga hemligheten själva genom stora delar av livet.

Vi erbjuder:

  • holistiskt stöd och behandling till personer som har utsatts för sexuella övergrepp. Inom vår samtalsmottagning erbjuds enskilda samtal och gruppterapi. Vi tar emot kvinnor, män och transpersoner över 18 år och som bor i Stockholms län.
  • rådgivning och utbildning till yrkesverksamma, samt föreläsningar om de konsekvenser och psykologiska reaktioner som sexuella övergrepp under uppväxten kan ge.

HOPP Stockholm har sedan 1999 gett stöd och erbjudit samtal till personer som utsatts för sexuella övergrepp och våra anställda behandlare är psykologer eller grundutbildade terapeuter.

 

IMG_31339

Pris för Årets medarbetare

Vår verksamhetsledare Julia Ribbing Matthis har fått pris av branschorganisationen Svenska Vård i kategorin Årets medarbetare. Vi är stolta och glada att kunna utbringa ett stort grattis för Julia, och… Läs mer

Nytt nyhetsbrev om samverkan

Vi har kommit ut med ett nytt nyhetsbrev, du kan läsa det och bli prenumerant genom att klicka på länken nedan. För en verksamhet som HOPP Stockholm är behovet av… Läs mer

Vi lierar oss med andra inom idéburen vård

HOPP Stockholm har blivit medlemmar i FAMNA, Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg. ”Kunskapen om vilka konsekvenser som sexuella övergrepp i barndomen leder till är fortfarande alldeles för låg”, säger… Läs mer

Vill du delta i en studie om återhämtningsprocessen efter upplevt sexuellt våld?

Studenter söker efter personer att intervjua för sin examensuppsats som genomförs på psykologprogrammet om sexuellt våld och hur omgivningens attityder, bemötande och hur det kan påverka återhämtingsprocessen. Att delta i… Läs mer

Läs fler nyheter »