Vi vågar fråga och vi vågar lyssna!

HOPP Stockholm är en förening som ger stöd till kvinnor, män och transpersoner över 18 år som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt i barndomen eller som vuxna. Vi agerar även rådgivare till yrkesgrupper som möter utsatta, samt ger stöd till anhöriga. HOPP Stockholm är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening.

Årsmöte 2014

I helgen hade vi årsmöte och det blev så tydligt när vi gick igenom verksamhetsberättelsen för 2013 hur mycket fantastiskt som görs inom föreningen. Under 2014 kommer en del spännande… Läs mer

HOPP Stockholm på SVT Rapport och P4 Extra

13 % av kvinnorna och 4 % av männen har våldtagits eller utsatts för våldtäktsförsök innan de fyllt 18 år – enligt ny riksomfattande studie om utsatthet för våld. Studien,… Läs mer

Det saknas mod och kunskap att lyssna!

Det var i våras som fem pojkar tog av en 15-årig flickas kläder och turades om att ha sex med henne i ett tidvis låst rum under en lägenhetsfest i… Läs mer

Utbildningsdagen ”Våga Prata” den 14 oktober

HOPP Stockholm stödjer och kommer att delta på en utbildning ”Våga Prata”. Se sammanfattning nedan, praktisk och fullständig information samt anmälan finner du i den bifogade inbjudan längst ner. Utbildningen… Läs mer

Läs fler nyheter »