Vi vågar fråga och vi vågar lyssna!

Det är svårt att börja berätta om minnen som kanske aldrig har fått ord. Många som söker hjälp hos HOPP Stockholm har varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten. De kanske har berättat om det för någon eller så har de burit den tunga hemligheten genom stora delar av livet.

Vår vision är att samhället erkänner omfattningen av sexuella övergrepp, tar ansvar för det mänskliga lidandet och de ekonomiska konsekvenserna samt förhindrar fler övergrepp.

Det gör vi genom att:

  • erbjuda holistiskt stöd och behandling till personer som utsatts för sexuella övergrepp. Inom vår samtalsmottagning erbjuds enskilda samtal och gruppterapi. Vi tar emot kvinnor, män och transpersoner över 18 år och som bor i Stockholms län.
  • ge rådgivning och utbildning till yrkesverksamma. Samt föreläsningar om konsekvenser och psykologiska reaktioner som sexuella övergrepp under uppväxten kan ge.

HOPP Stockholm har sedan 1999 gett stöd och samtal till personer som utsatts för sexuella övergrepp och våra anställda är psykologer, socionomer och grundutbildade terapeuter.

 

IMG_31339

Vill du delta i en intervjustudie om att söka stöd och vård?

HOPP Stockholm samverkar med forskaren Hans Knutagård i en studie som handlar om vad som varit betydande i att söka/inte söka stöd och hjälp, vilken hjälp och stöd som behövt… Läs mer

Höstens föreläsning för stödsökande

Måndagen den 19 oktober kl. 14.00 – 15.30 är du välkommen till vår föreläsning om trauma och sexuella övergrepp för personer som utsatts för övergrepp och anhöriga. För mer information och anmälan klicka… Läs mer

Barn som utbildas om sexuella övergrepp är mer benägna att anmäla

Barn som utbildas om sexuella övergrepp i skolan är mer benägna att berätta om övergreppen för någon vuxen, visar en global studie. Även utbildning av personal på förskolor och skolor… Läs mer

Tiden går inte längre

Den 6-7 mars pågår utställningen Tiden går inte längre av Patric Simmerud. Det kommer att bli en blandning av nutida konst, musik, föreläsning och samhällsinformation där vi belyser problemet med… Läs mer

Läs fler nyheter »