Vi vågar fråga och vi vågar lyssna!

 

Vår vision är att samhället erkänner omfattningen av sexuella övergrepp, tar ansvar för det mänskliga lidandet och de ekonomiska konsekvenserna samt förhindrar fler övergrepp.

Det gör vi genom att:

  • erbjuda holistiskt stöd och behandling till personer över 18 år som utsatts för sexuella övergrepp
  • ge rådgivning och utbildning till yrkesverksamma samt stöd till anhöriga.

Många som söker hjälp hos HOPP Stockholm har varit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten. De kanske har berättat om det för någon eller så har de burit den tunga hemligheten genom stora delar av livet. Det är svårt att börja berätta om minnen som kanske aldrig har fått ord. Det kan vara känslor av skräck, rädsla och smärta. För många är det ofta svårt att leva i nära relationer som vuxen, det kan vara svårt med närhet, att sätta gränser mot andra, lita på sina egna känslor eller att uttrycka sina egna känslor.

Vi erbjuder föreläsningar om konsekvenser och psykologiska reaktioner som sexuella övergrepp under uppväxten kan ge. Inom vår samtalsmottagning erbjuds enskilda samtal och gruppterapi. Vi tar emot kvinnor, män och transpersoner över 18 år och som bor i Stockholms län. Att bearbeta svåra barndomstrauman innebär ofta en längre samtalskontakt än i andra terapier. Därför har vi begränsade möjligheter att ta emot nya sökanden för samtal.

Utöver de som själva kontaktar samtalsmottagningen får vi förfrågningar via polis, socialtjänst och från sjukvården. HOPP Stockholm har sedan 1999 gett stöd och samtal till personer som utsatts för sexuella övergrepp och våra anställda är psykologer, socionomer och grundutbildade terapeuter. Vi finansieras främst genom bidrag från Stockholms stad och Stockholm läns landsting, samt får stöd av ett par stiftelser.

Sommarstängt

HOPP Stockholm håller stängt från 1 juli – 10 augusti och kommer under denna tid inte svara i telefon eller på mail. Du är välkommen att maila ändå, så återkommer… Läs mer

Barn som utbildas om sexuella övergrepp är mer benägna att anmäla

Barn som utbildas om sexuella övergrepp i skolan är mer benägna att berätta om övergreppen för någon vuxen, visar en global studie. Även utbildning av personal på förskolor och skolor… Läs mer

Tiden går inte längre

Den 6-7 mars pågår utställningen Tiden går inte längre av Patric Simmerud. Det kommer att bli en blandning av nutida konst, musik, föreläsning och samhällsinformation där vi belyser problemet med… Läs mer

HOPP Stockholm i SvD brännpunkt ”Minnen av övergrepp kan se olika ut”

I SvD brännpunkt så skriver HOPP Stockholm ”Debatten om ”bortträngda minnen” behöver breddas för att inte riskera att utsatta blir utan stöd. Vi ser med frustration på hur debatten blir begreppsförvirrad… Läs mer

Läs fler nyheter »