Vi vågar fråga och vi vågar lyssna!

HOPP Stockholm ger kvalificerade stödsamtal och behandling till kvinnor, män och transpersoner över 18 år som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt i barndomen eller som vuxna. Vi agerar rådgivare och utbildare till yrkesgrupper som möter utsatta, samt ger stöd till anhöriga.

Barn som utbildas om sexuella övergrepp är mer benägna att anmäla

Barn som utbildas om sexuella övergrepp i skolan är mer benägna att berätta om övergreppen för någon vuxen, visar en global studie. Även utbildning av personal på förskolor och skolor… Läs mer

Tiden går inte längre

Den 6-7 mars pågår utställningen Tiden går inte längre av Patric Simmerud. Det kommer att bli en blandning av nutida konst, musik, föreläsning och samhällsinformation där vi belyser problemet med… Läs mer

HOPP Stockholm i SvD brännpunkt ”Minnen av övergrepp kan se olika ut”

I SvD brännpunkt så skriver HOPP Stockholm ”Debatten om ”bortträngda minnen” behöver breddas för att inte riskera att utsatta blir utan stöd. Vi ser med frustration på hur debatten blir begreppsförvirrad… Läs mer

Samtal med Ann Wilkens och efterföljande glöggmingel

Torsdag 27 november kl. 17.00 – 19.00  Ann Wilkens – ett samtal om barndomsövergrepp och vägen framåt. Vi avslutar samtalsserien med Ann Wilkens, leg. psykoterapeut och certifierad hypnosterapeut med stor… Läs mer

Läs fler nyheter »