Om sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp mot barn är bland det värsta som ett barn kan utsättas för, utan möjlighet till stöd och skydd från vuxenvärlden har barnet tvingats hantera smärtan, rädslan, maktlösheten och övergivenheten helt ensam. Den ensamhet som barnet lämnas med är mycket svår, så svår att man kan tvingats fly in i sig själv och stänga av det ohanterbara. Att sedan bära ensamheten och hemligheterna som övergreppen innebär är tungt och svårt för ett barn att leva med. Övergreppens konsekvenser är ofta att leva med starka känslor och minnen av det som hänt.

Trauma påverkar hjärnan
Obearbetade trauman under uppväxten kan innebära en överkänslighet för stress och oförmåga till återhämtning och vila. Långvarig och upprepad utsatthet under uppväxten påverkar kroppens stresshormoner, det blir svårt med humörreglering, koncentrationsförmågan påverkas. Förmågan att lagra minnen och tolkningen av omgivningen är några utvecklingspsykologiska konsekvenser som påverkar vardagen långt efter att övergreppen slutat.

IMG_31339