Bidra

HOPP Stockholm har sedan 1999 stöttat människor som utsatts för sexuella övergrepp under barndomen. Vi har genom samtal, föreläsningar och yoga hjälpt till att lindra den psykiska traumatisering som konsekvenserna av övergreppen ofta inneburit. Vi har sedan starten mött över 2000 personer.

Era gåvor och bidrag gör vårt arbete möjligt

Genom bidrag från stiftelser, offentligt stöd och gåvor från företag och privatpersoner kan vårt arbete hålla den höga kompetens och omfattande behandling som vi erbjuder. Årligen söker över 150 personer stöd på HOPP Stockholm, men vi har tyvärr inte möjlighet att ge vård och hjälp till alla som söker.

Ett bidrag kan göra stor skillnad. Med en gåva från en större stiftelse har vi kunnat anställa en specialiserad psykolog, och genom projektbidrag har vi kunnat göra extra satsningar för unga mellan 18-24 år som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Medverka till att göra det möjligt för oss att ge den hjälp som så många söker på HOPP Stockholm. Genom insatser från näringslivet, stiftelser eller privata gåvor kan vi fortsätta vårt arbete.

 Vår kompetens är efterfrågad

Läkare, psykologer, skolhälsovård, polis och socialtjänst kontaktar oss regelbundet för att få hjälp och rådgivning. Vi delar gärna med oss av vår kunskap till andra professionella, för tillsammans kan vi göra ännu mer. Vi håller också utbildningar och ger föreläsningar till skolpersonal och yrkesverksamma inom området. Vår kompetens är unik och specialiserad, och därför är vårt arbete viktigt både i det förebyggande arbetet med att förhindra sexuella övergrepp mot barn men också när det värsta har hänt och kvalificerade insatser behövs.

Vill du veta mer kontakta oss på info@hoppstockholm.se

Du eller ni kan också sätta in ert bidrag på PG 166 45 20 – 2 eller via Swish på nummer 12 34 71 67 59.
Swish är en mobil betaltjänst, läs mer på www.getswish.se/

 

Vi med flera stödjer HOPP Stockholm!

image002

logo_print_svgversion=4_0_4

sll-logo

My Name is Love