Rsci och Støttesenter har nu funnits i 35 och 30 år.

Två ideella organisationer startade sin verksamhet för 30 respektive 35 år sedan, och det är något vi på HOPP Stockholm vill lyfta.

Rsci startade upp 1981 och hette då Stödcentrum mot incest, SCI, och 1986 drog Støttesenter mot incest igång i Oslo efter en studieresa hos Rsci. Båda organisationerna uppkom för att erbjuda en mötesplats och hjälp till självhjälp för personer som utsätts för sexuella övergrepp i barndomen.

Att dessa organisationer fortfarande finns och har växt sig stora visar tydligt att det här är ett område som behöver uppmärksammans i samhället i stort. Personer som har utnyttjats sexuellt i barndomen är en marginaliserad grupp, som behöver specialiserad traumafokuserad vård, vilket fortfarande är mycket svårt att få genom dagens psykiatrin. Därför vill vi på HOPP Stockholm uppmärksamma Rsci och Støttesenter mot incest för deras långa och viktiga arbete.

Ni kan läda mer om Rsci och Støttesenter mot incest på respektive hemsida:

www.rsci.nu

www.sentermotincest.no